Ronny Rodhammar
Swedish artist born November 6, 1950 in Malmö / Limhamn.
He received his art education in Copenhagen at the Academy for free and mercantile kunst 1968-1970.
Then he had his own studio / studio 'in Kämpinge at Falsterbo coast line for about 30 years but moved in 2010 to Spain where he now lives and works in Sitges, just outside Barcelona.
His paintings are very colorful and vibrant intense. Women usually have a central place in his painting and is constantly repeated by his wife and model Layla Rodhammar which at one time also became painted by Salvador Dali.
He wants to be in the borderland between dream and reality in his paintings and by making use of their fingers instead of a brush as he builds up the subject in an "intimate" saturated ways in which the color and the light gets control over the exact.
He also paints his "secret gardens" in the same way leading up to the magical hidden places with inspiration from both the Italian Tuscany, Venice and Spain's wild coast of the Costa Brava.
His paintings have received great appreciation on the continent and he has had exhibitions in Rome, Italy, Montpellier and Cannes, France, and Barcelona Spain.
More or less every year he tries also have exhibitions in Sweden.

Ronny Rodhammar
​Svensk konstnär född 6 november 1950 i Malmö/Limhamn.
Han fick sin konstutbildning i Köpenhamn på Akademiet for fri och merkantil kunst 1968-1970.
Därefter hade han egen studio/atelje’ i Kämpinge vid Falsterbonäset under ca 30 år men flyttade år 2010 till Spanien där han nu bor och verkar i Sitges strax utanför Barcelona.
Hans måleri är mycket färgstarkt och vibrerande intensivt. Kvinnan har oftast en central plats i hans måleri och är ständigt återkommande genom hans hustru och modell Layla Rodhammar som en gång i tiden även blev avmålad av Salvador Dali.
Han vill befinna sig i gränslandet mellan dröm och verklighet i sitt måleri och genom att använda sig av sina fingrar istället för pensel så bygger han upp motivet på ett ”intimt” mättat sätt där färgen och ljuset får styra över det exakta.
Han målar också sina ”Hemlighetsfulla trädgårdar” på samma sätt vilket leder fram till magiska undangömda platser med inspiration från både Italienska Toscana, Venedig och Spaniens vilda kust Costa Brava.
Hans måleri har fått stor uppskattning på kontinenten och han har haft utställningar både i Rom Italien, Montpellier och Cannes Frankrike samt Barcelona Spanien.
Mer eller mindre varje år försöker han även ha utställningar i Sverige.

www.btv.cat/btvnoticies/especials/infosidiomes/suec/page/3/ www.svenskakonstnarer.se/start/plus_artist.php?chr=18&aid=3802
Training
Akademiet for free og mercantile arts Copenhagen 1968-1970
Exhibitions
I have had exhibitions in Spain, Barcelona, Fuengirola / Málaga, Sitges.
France, Montpellier, Nice, Cannes. Italy, Rome.
Over the years, I have had several exhibitions in Sweden, Malmo, Stockholm, Sweden, Oland, Skanör, Falsterbo and Hollviken etc.